KHUTBAH JUM’AT BAHASA JAWA BULAN PUASA

Khutbah 1

إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

يَاأَيّهَا الّذَيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

يَاأَيّهَا النَاسُ اتّقُوْا رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتّقُوا اللهَ الَذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاْلأَرْحَام َ إِنّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

يَاأَيّهَا الّذِيْنَ آمَنُوْا اتّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا، أَمّا بَعْدُ …

فَأِنّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَشَرّ اْلأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً، وَكُلّ ضَلاَلَةِ فِي النّارِ.

Para sederek Kaum Muslimin ingkang Minulya
Mangga tansah sami netepi taqwa lan taat dateng Allah, wonten ing pundi kemawon kawontenan kita , kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi rahasia, kanthi tansah nindakaken sedaya perintah lan nebihi sedaya cegah, nindakaken sedaya dawuh lan nebihi sedaya pepacuh, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugrahan, saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta’ala , Amiin.
Kados dawuhipun Kanjeng Nabi :
اتّـق اللّه حيـثـمــا كنت واتـبــع الـســيّـة الحســنة تـمــحـها
“Wediya sira ing Allah, ana ing endi wae pangggonan ana sira, kaelekan iku tut burenana kelawan kebecikan, jalaran kebecikan iku bisa nglebur kaelekan”.
Ampun ngantos kita pejah kejawi tetep minangka Muslim ingkang taqwa. Jalaran inggih namung kanthi taqwa kita sedaya badhe saged nggayuh kabegjan wiwit dunya punika ngantos mbenjang wonten ing akhirat Mekaten ugi taqwa punika ngrupeaken perkawis ingkang saget ndorong dateng kesaenan ingkang rosa. Lan saget minangka rem ingkang saged mekak saking mblandhanging pendamel awon lan lampah dosa. Ringkesipun namung kanti iman lan taqwa kita bade kaparingan rahmat lan kawilujengan saking ngarsa dalem Allah Ta’ala .
Kita mila manungsa limrah, titah sawantah, ingkang kongang khilaf lan salah, mekaten ugi kita kadang dumawah ing pendamel awon, nanging nalika sampun kadung tumindak awon, enggal enggala dipun tututi kanti pendamel sae, jalaran kesaenan menika saget nglebur lan mbusek pendamel awon, mekaten wau menggah kersanipun dawuh hadits. Tindakan mekaten supados iman kita punika tansah kareksa, ampun ngantos risak jalaran kedlarungipun pendamel awon saha mboten enggal dipun sadari lan dipun tututi kanti amal sae.
Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,
Miturut dawuh Al Qur’an perwaca bilih hikmah ingkang paling utami shiyam punika supados kita langkung taqwa dumateng ngarsa dalem Allah Swt.”Hai wong-wong kang beriman, diwajibake tumrap siro kabeh poso kang wus diwajibake tumrap wong kang sakdurunge siro, supoyo siro bertaqwa. (Al-Baqarah 183)

Pramila kita ingkang sampun biasa nindakaken shiyam saben wulan Ramadlan punika ampun ngantos shiyam kita sekedar ngampet dahar lan ngunjuk ing wedal rinten kemawon , ananging kedah saget nuwuh aken hikmah inggih tambahipun taqwa kita dateng Allah Swt. Jalaran mila kasunyatan mboten sekedik tiyang nindakaken shiyam ananging mboten saget nggayuh hikmahipun shiyam sahengga tiyang wau kanti shiyamipun namung pikantuk ngelak lan luwe , kados dawuhipun Kanjeng Nabi
رُبَّ صَـائِـم لَـيْـسَ مِنْ صِيَامِـهِ اِلَّا الـجُـوْع وَالْـعِطْش
“ Pirang pirang wong kang pasa , kang saka pasane ora oleh apa apa kejaba mung ngelak lan luwe” (HR. An Nasai, Ibn Majjah lan Al Hakim).
Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,
Mila shiyam punika mboten namung sekedar ngampet ngelak lan luwe, ananging ugi ngrupekaken didikan jasmani lan ruhani lan budi pakerti. Kanti shiyam kita kedah nglatih diri sabar, lan nahan diri kangge nilaraken samukawis kaenakan ingkang katah mengku doso ingkang dados kacenderungan saha panyengkuyung hawa nafsu. Pramila shiyam kita ampun ngantos namung nahan lisan menika saking perkawis ingkang lumebet, nanging kasunyatan ingkang langkung awrat mila njagi lisan saking perkawis ingkang medal saking lisan, inggih wijiling pangandikan ingkang kaprahipun gampil dumawah dateng perkawis ingkang nerak lan nerjang dateng pranatan syari’at agami.
Hikmah sanes, shiyam Ramadlan mengku didikan supados kita ningkataken kumawula kita kanti amal ibadah saha amal sosial , kerana saklebetipun wulan Ramadlan kita mboten namung shiyam ing wanci rintenipun , ananging ugi ngatah ngatahaken ibadah kados shalat tarawih dalunipun, tadarus Al Qur’an, giyatipun pengaosan pengaosan, mekaten ugi amal amal sosial, kados ngatahaken shadaqah, silaturrahim, bektos dateng tiyang sepuh , welas asih dateng sederek lan sanes sanesipun, ingkang sedaya kala wau saget kita raosaken, sanget meningkat katimbang wekdal sanesipun wulan Ramadlan. Kanti tembung sanes bilih shiyam saget nyuburaken semangat ibadah, sae ingkang asifat sesambetan kaliyan Allah, utawi ingkang asifat sosial, sesambetan dateng sesamining makhluq langkung langkung sesami umat Islam.
Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,
Ewa semanten, kok umpami wonten sederek kita ingkang sakit, lajeng dipun nashehati dokter kedah dahar obat saben wekdal tertentu, ingkang mboten mungkin tumrap piyambak ipun nindakaken shiyam. Mekaten ugi saranipun mboten kenging shiyam supados enggal mantun sakitipun, Ingkang mekaten menika agami kita maringaken kalonggaran, mangga mboten usah shiyam .Allah ugi maringaken kemirahan tumrap tiyang ingkang mboten anggadahi kemampuan siyam amergi sakit utawi nuju kesahan. Kanti dawuhipun ;
فَـمَـنْ كَانَ مِنْكُـمْ مَـرِيْـضًــا أَوْ عَلَى سَـفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَيَـامٍ اُخَرٍ
“Mangka sing sapa wonge sangka sira kabeh iku nuju lara,
utawa lelungan, nuli ora pasa, mangka wilangane ora pasa dilakoni ing dina dina kang liya” ( QS. Al Baqarah : 185 )
Para sederek kaum Muslimin Rahimakumullah,
Supados shiyam kita saget ngasilaken pahala kito kedah mangertosi punopo ingkang dados sebab utawi syarat angsal pahala.inggih puniko Syarat angsal pahala puasa: Di antara syaratipun: supados berbuka puasa kanti dahar tedoi ngkang halal. Menawi berbuka kanti daharan ingkang haram panyunwunanipun bakal mboten dipun ijabahi.
Tiyang ingkang siyam kedah berjihad, artosipun bilih tiyang mu’min ing wulan ramadhan nglampahi kaleh jihad, inggih puniko:
1. Jihad kangge diri pribadi ing wekdal siang hari kanti nindakkaken puasa.
2. Jihad ing wekdal dalu kanti nindakaken shalat malam.
Sinten ingkan madukaken kalih jihad kolo wau pramilo netepi hak-hakipun lan sabar. Niscaya dipun paringi pahala kan mboten kewates.
Akhiripun Mangga kita upayaaken amrih siyam kita punika langkung bermakna, saha ngasilaken hikmah hikmah ingkang katah tumrap kita sedaya, saha tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta’ala.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم..

KHUTBAH 2
إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
ing khutbah kaping kalih meniko monggo kito nyuwun dumateng Allah mugi kito saget nindakaken ketaatan ibadah ing wulan ramadhan ngantos akhir, amiin
إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ. يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا
اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِ التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ
وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِيْنَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيْهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادُنُا
وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صِيَامَنَا وَقِيَامَنَا وَأَعِدْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الْيَوْمِ

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنَا وَبَنِيْنَا أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

KHUTBAH IDUL FITRI

KHUTBAH IDUL FITRI
Oleh : Siswanto
Bersyukur, hikmah puasa, pasca puasa, fitroh manusia, keutamaan pemaaf, hikmah silaturahmi

الله أكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لااله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لااله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لااله الا الله و الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

الحمد لله الذى شرع للمسلمين الصيام فى شهر رمضان سببا على تكفير الذنوب و مضاعفة الأجور من صام نهاره وقام لياله ايمانا واحتسابا غفر له ما تقم من ذنبه. أشهد أن لااله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل إلى جميع عباد الله من الإنس والجان. وصلى الله على محمد خير الأنام وسيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم إلى آخرالزمان. اما بعد

Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Alloh, SWT, yang masih memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita semua.
Perlu kita sadari , bahwa kita bisa berjalan, bukan karena kita memiliki sepasang kaki, tetapi lebih karena ruh kita masih diberikan kekuasaan oleh alloh SWT, sehingga kaki kita bergerak menurut perintah ruh kita. Orang yang berpenyakit semacam struk sehingga tidak bisa berjalan, sebetulnya hati dan pikiranya juga punya berkeinginan untuk berjalan, tetapi ruhnya sudah tidak diberi kuasa untuk memerintahkan kaki lagi, sehingga walaupun kakinya masih utuh dia tidak mampu berjalan.
Hadirin rokhimakumulloh …
Kita bisa berdiri dengan tegak juga karena karena ruh kita diberi kekuasaan oleh alloh untuk menjaga keseimbangan kita, Karena menurut teori, dengan luas telapak kaki kita yang sedemikian kecil seharusnya tidak mampu menyangga berat badan kita. Sebagai bukti, kalau ruh atau nyawa kita sudah lepas dari raga, tidak ada yang bisa mendirikan jasad tersebut dengan tegak dan seimbang.
Oleh karena itu, tidak sepantasnyalah kita mengingkari atau mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Alloh, SWT. Dengan selalu berusaha meningkatkan ketaqwaan kita.
Hadirin hadirot sidang jamaah idul fitri rokhimakumulloh . . . .
الله اكبر x3
Bulan romadhon telah berlalu, di hari yang mulya ini, kita merayakan hari kemenangan, karena telah berhasil mengendalikan hawa nafsu kita, dengan berbagai tantangan dan godaan. Berbagai hikmah, faredah dan kenikmatan puasa telah kita rasakan dan dosa-dosa kita yang telah lewat insya Aloh, diampuni oleh Allah Azza Wa Jalla, sebagaimana di jamin sendiri oleh Rasulullah saw. Dalam haditsnya, beliau bersabda :
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه
Artinya : “Barang siapa telah melaksanakan puasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dri Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat”

Hari ini ketaqwaan kita juga bertambah , sesuai dengan tujuan diperintahkannya puasa, dalam QS Al baqoroh 183 :

Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertaqwa.

Ibarat kupu kupu, kita baru saja keluar dari kepompong, yang sebelumnya berwujud ulat, setelah berhasil menahan lapar dan dahaga, semua sifat sifatnya berubah. Dari yang sebelumnya sering membuat gatal, menyakitkan, merusak dan merugikan lingkungan serta banyak dibenci, menjadi kupu kupu yang warna warni, menyenangkan, tidak pernah menyakitkan orang lain, bermanfaat membantu penyerbukan, dan tidak ada yang membencinya. Itulah gambaran yang diharapkan bagi orang yang telah selesai menjalankan puasa.

الله اكبر x3
Hari ini adalah hari raya Idul Fitri atau kembalinya jiwa dan raga kita kepada fitrah, jiwa yang suci, ibarat kertas putih yang bersih, akan sempurna tatkala terhapusnya dosa kita kepada Allah diikuti dengan terhapusnya noda dan dosa kita kepada sesama manusia.
Dosa kita kepada sesama manusia, tidak bisa hilang atau terhapus dengan puasa dan istihgfar, tetapi kita harus memohon maaf dan memaafkan. Dosa kita kepada Orang tua, dosa kita kepada istri, dosa kita kepada suami, dosa kita kepada anak, dosa kita kepada tetangga, akan kita tuntaskan hari ini, marilah kita hidupkan silaturrahmi untuk saling maaf memaafkan,

الله اكبر x3
Hadirin hadirot sidang idul fitri rokhimakumulloh . . . .
Salah satu di antara ajaran Islam yang sangat agung adalah ajaran untuk saling memaafkan. Memafkan berarti, orang lain yang yang mempunyai kesalahan, kemudian kita memberi maaf. Sementara kalau kita yang mepunyai kesalahan maka wajib bagi kita untuk meminta maaf.
Orang yang mulia adalah orang yang suka memafkan. Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:
Musa bin Imran as, berkata: Wahai Tuhanku diantara hamba-hamba-Mu, siapakah orang yang paling mulia dalam pandangan-Mu ? Allah Azza Wajalla menjawab, “ Orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas. “ ( HR. Imam Baihaqi )
Hadis riwayat Ibnu Hibban :

Maafkanlah , maka kalian akan bertambah sabar.
menghadapi kesalahan orang lain Allah swt menujukan tiga kelas manusia, sebagaimana yang terdapat dalam surat ali imran ayat 133 dan 134, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orasng-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang orang yang menahan amarahnya dan memmaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan,”.(QS[3]:133-134).
manusia tingkatan yang pertama adalah manusia yang mampu menahan amarah atau al-Kazhimiin pada saat ada orang yang berbuat salah kepada kita,
Tingkatan yang kedua adalah manusia yang memaafkan atau al-Aafin, manusia ini tidak hanya mampu menahan amarahnya ketika ada orang lain yang berbuat salah kepadanya tetapi dia mampu dengan ikhlas memaafkannya.
Sedangkan manusia tingkat ketiga ( yang paling mulya dan disukai oleh alloh SWT ) , yakni manusia yang bukan sekedar mampu menahan amarah, atau mampu memaafkan kesalahan orang lain, tetapi lebih dari itu, manusia tersebut mampu berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepadanya.

الله اكبر x3
Hadirin hadirot sidang idul fitri rokhimakumulloh . . . .
Apabila kita tidak mau memaafkan orang lain, tentu dihatinya akan ada rasa dendam, Rasa ini akan menjadi energy negative dan merupakan beban bagi dirinya sendiri, menurut beberapa ahli, dapat menyebabkan penyakit struk, jantung, darah tinggi, rusaknya pencernaan dan insomnia karena selalu membawa kegelisahan, kecemasan dan tekanan negatif bagi dirinya sendiri. Hanya orang-orang bodoh yang tidak memiliki sikap pemaaf. Seorang sufi Syaqiq Al Zahid mengatakan ,’ Pada saat kamu teringat atau bertemu orang jahat, kemudian kamu tidak merasa belas kasihan kepadanya, berarti kamu lebih jahat dari dia.’ Dalam satu hadis disebutkan bahwa salat dan puasa belum cukup membawa seseorang ke surga sampai dadanya bersih dari dendam, hatinya penyayang, dan berbelas kasih terhadap sesama. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, amal yang paling disenangi Allah SWT ada tiga, ‘ Memberi maaf sewaktu sempat membalas dendam, berlaku adil saat emosi, dan menaruh belas kasihan terhadap sesama hamba Allah.’ Sesungguhnya sikap lapang dada dan sikap saling memaafkan satu sama lain merupakan salah satu ajaran moral Islam yang mesti dijunjung tinggi.

الله اكبر x3
Hadirin hadirot rokhimakumulloh . . . .
Hari ini kita juga diharapkan, dapat kembali ke fitroh, yang diibaratkan seperti bayi, bukan berarti kita harus minta gendong lagi kepada orang tua kita, tetapi kita diharapkan dapat meniru sifat sifat bayi. Mari kita cermati sifat bayi, yang kami maksud disini bukan bayi yang baru lahir saja, tetapi bayi sampai dibawah umur dua tahun yang masih kelihatan sifat fitrahnya , yaitu diantaranya;
1. Bayi tidak pernah marah, tidak pernah emosi, kepada siapapun.
Kita orang dewasa, diharapkan menjauhi marah : Rosululloh bersabda ;

Jauhi Marah ( HR: Ibnu Abidunya )
2. Bayi tidak pernah dendam, bayi tidak pernah memiliki rencana akan membalas kesalahan orang lain.
3. Bayi tidak pernah berprasangka buruk ( su udhon) / curiga kepada siapapun, naum tetap hati hati dalam melangkah.
4. Bayi selalu menyenangkan siapa saja, dengan selalu tersenyum walaupun mungkin sedang ditakut takuti.
5. Bayi selalu memiliki rasa ingin tahu, dengan selalu bertanya dan mencoba sesuatu yang baru.
6. Bayi selalu berfikir tenang, tidak pernah gelisah apapun keadaannya, karena percaya bahwa Alloh SWT, pasti mentaqdirkan yang terbaik bagi dirinya, walaupun mungkin kelihatannya tidak menyenangkan.
7. Bayi selalu mudah tidur karena ketenangan jiwanya, karena merasa semuanya sudah ada yang menjaga dan sudah ada yang mengaturnya.
8. Bayi merupakan harapan orang tua, untuk dapat tumbuh menjadi manusia yang berguna, dan bermanfaaf bagi orang lain di kemudian hari.
Sesuai Hadis yang diriwayatkan Adliya;

Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya
9. Bayi yang baunya selalu wangi dan harum, karena hanya makan makanan yang baik dan halal.
10. Bayi yang selalu bekerja keras untuk berlatih berjalan, menjalani hidup ini, walaupun sering jatuh atau gagal berkali kali , dia tidak kenal putus asa dari rahmad Alloh, SWT, karena kewajiban kita adalah berusaha, dan hasilnya ditentukan oleh Alloh, SWT. Rosululloh, bersabda :

Bekerjalah, karena usaha itu diwajibkan atas kalian ( HR : Tabrani )
الله اكبر x3
Hadirin hadirot sidang idul fitri rokhimakumulloh . . . .
janji Rasulullah.saw yang patut untuk direnungkan. Beliau bersabda, “Barangsiapa menjamin untukku satu perkara, aku jamin untuknya empat perkara. Hendaknya dia bersilaturrahim, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas baginya rezekinya, ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga yang dijanjikan-Nya.” (HR. Ar-Rabii’)

Dari hadist tersebut, betapa besar nilai silaturahmi. Oleh karena itu tidak keliru saudara kita yang rela mengeluarkan tenaga dan biaya yang tidak sedikit untuk mudik silaturohmi dengan orang tua, keluarga dan tetangga.
Apalagi bagi yang memiliki rizki lapang berkenan berbagai kepada yang lain, sabda rosululloh SAW; kenalkan dirimu kepada Alloh pada saat engkau dalam keadaan lapang, Alloh akan mengenalimu pada saat engkau dalam kesulitan.
الله اكبر x3
Muslimin muslimat rokhimakumulloh . . . .
Marilah kita saling mendoakan dan saling minta maaf dan memaafkan, dengan mengucapkan ;
Taqobalallahu Minnaa wa Minkum, shiyamana wa shiyamakum , qiyamana wa qiyamakum, Minal ‘Aidin wal Faizin, Mohon Maaf Lahir Batin,
Arti kalimat ini adalah semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Maksudnya, menerima amal ibadah kita semua selama bulan Ramadhan. juga puasaku dan kalian diterima, semoga sholat ku dan sholat kalian diterima, Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada yang fitrah dan (semoga kita) menjadi orang yg beruntung dengan mendapatkan rahmat, pengampunan dari segala dosa dari Alloh, SWT. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dosa, baik secara lahir maupun batin.